Thomistic Yearbook No. 4 (2015)

ISSN 2300-1976

University at the Crossroad. University and its Teaching with Antoni B. Stępień – Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk, Witold Płotka

Dissertations and articles

Marek P. Prokop
The Concept of Eternity and Time in Liber de causis

Artur Andrzejuk
The Problem of Being in Thomas Aquinas’ Commentary on Liber de causis

Michał Zembrzuski
The Real Distinction Between Agent and Potential Intellect in Approach Thomas Aquinas

Tomasz Pawlikowski
Liber de definicionibus and Scholastic Problem adaequatio

Karolina Ćwik
Thomas Aquinas’s Eudaimonistic Ethics

Magdalena Płotka
How is Moral Imperative a Result of the Nature of the World? The Concept of Natural Law in St. Thomas Aquinas’s Account Stoic and Late Medieval Tradition

Iwona Solecka-Karczewska
Compatibility of Reason and Faith in Summa Theologiae of Thomas Aquinas

Mieszko Pawlak

Church and State in the Thought of St. Thomas Aquinas and Marsilius of Padua

Urszula Wolska

The Vision of Postmodern Man and Thomistic Theory of the Person

Anna Mandrela
Thomistic Philosophy of Being and Buddhist Philosophy of Emptiness

Sebastian Taboł

Czech Thomism in 1879-1948

Translations

Tomasz z Akwinu
About Geocentrism, Latin and Polish Text (transl. Marcin Karas)

Kamil Majcherek

The Issue of Posthumous Identity of Christ’s Corpus and Posthumous Naming Parts of His Body in Quaestiones quodlibetales of St. Thomas Aquinas. The Introduction to Translation

Tomasz z Akwinu
Quaestiones quodlibetales, II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. (transl. Kamil Majcherek)

Reports and Reviews

Michał Zembrzuski, Izabella Andrzejuk
Thomism at the Conference ‘Ethics and Politics’

Magdalena Płotka
The Report of the Conference ‘In the Sphere of Medieval Ethics’

Anna Kazimierczak-Kucharska
The Report of the Conference on the Occasion of 740 Anniversary of Death of St. Thomas Aquinas and St. Bonaventure

Michał Zembrzuski
The Report of Presentation Professor Mieczysław Gogacz Prizes and Symposium ‘Consequential Thomism’

Anna Kazimierczak-Kucharska, Izabella Andrzejuk

Thomistic Philosophy at the Conference ‘From Virtue Ethics to Protect People as a Persons Ethics. The Basics of Social and Political Education’

Izabella Andrzejuk, Anna Ambroziak, Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz, Izabela Kozłowska, Marcin Wodziński, Artur Andrzejuk
Thomism in a Foundation of a Good Education ‘Maximilianum’

Michał Zembrzuski
The Report of the International Conference: ‘Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance’

Anna Kazimierczak-Kucharska, Karolina Ćwik
The Report of Participation in the International Conference ‘The Faces of Mysticism’

Michał Zembrzuski
Review: Tomasz Bartel, Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w „Quaestio disputata de veritate” świętego Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria 2008

Magdalena Płotka
Review: Michał Głowala, Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce, Wrocław 2012, Oficyna Naukowa PFF, ss. 197

Dorota Zapisek
Review: Mateusz Penczek, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 322.

Artur Andrzejuk
Review: Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, ss. 281

Artur Andrzejuk
Review: Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu, Lublin 2013, ss. 639

Artur Andrzejuk

Review: Tomasz Pawlikowski, Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 514

Izabella Andrzejuk
Philosophical and Theological Aspects of Religion. Review: Ks. Piotr Moskal, Traktat o religii, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 247

Marcin Karas
Review: Santiago Ramirez OP, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. 
Mariusz Beściak, Warszawa 2014, ss. 324.

Magdalena Płotka
Review: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Peter Lang, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014, ss. 201

Artur Andrzejuk
Review: Bożena Listkowska, Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 304.

Anna Kazimierczak-Kucharska
Review: 1) Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów, red. B. Listkowska, A Andrzejuk, Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2014, ss. 168; 2) Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów, Radzymin 2014, ss. 171; 3) Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów, Warszawa–Radzymin 2015, ss. 218.

Anna Kazimierczak-Kucharska
Review: Tomasz Stępień, Doktor anielski o aniołach, Warszawa 2014, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”, ss. 180

Dawid Lipski
Review: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Z metodologii historii filozofii, w: Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia, t.14, Warszawa 2015, ss. 160.

Controversy and Discussions

Wojciech Golonka

The Response to Marek Prokop’s (PhD) Critical Comments to my Article St Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources

Odpowiedź Marka Prokopa/The Marek Prokop’s Response

Izabella Andrzejuk

The Dispute about St. Thomas Aquinas’ Moral Philosophy. An Attempt to Indicate the Sources of Different Positions É. Gilson and F. van Steenberghen. In the Margin of M. Prokop Discussion with article of W. Golonka

Note about authors

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476