Thomistic Yearbook No. 6 (2017)

ISSN 2300-1976

Artur Andrzejuk
Existence as the first act of being

Rozprawy i artykuły

Richard Kalka
The metaphysyical structure of relation by Thomas Aquinas

Karolina Ćwik
Influence of Incarnation of the Word of God on understanding God’s omnipotence according to St.Thomas Aquinas

Izabella Andrzejuk
Contemplation and cognition per raptum.Thomas’s sources of understanding the essence of the mystical experience

Michał Zembrzuski
Aquinas’s impediment argument for the immateriality of the intellect

Artur Andrzejuk
Structure of being in Summa contra Gentiles by Thomas Aquinas

Ewa A. Pichola
Dietrich von Hildebrand’s Phenomenological Realism in Discussion with St.Thomas Aquinas’ Methaphysics

Izabella Andrzejuk
The Thomas Aquinas` Understanding of Friendship as amicitia and caritas.The Man`s Relations with God and with other Man

Marcin Karas
From the History of Christian Aristotelianism in Poland. Comparisons of Cosmology St.ThomasAquinas’ and Fr.Benedict Chmielowsk

Tomasz Pawlikowski
Mystic and religious activist in the view of Aleksander Usowicz CM

Jan Pociej
Albert Mitterer’s and Tadeusz Wojciechowski’s Concepts of the Interdependence of Matter and Motion

Kingsley Ch. Ekeocha
The method for the discovery of the absolute transcendental properties of being in MieczysławAlbert Krąpiec’s metaphysics

Reports and Reviews

Jakub Kośka
The Report of the Symposium in Honor of St.Thomas Aquinas, 743th Anniversary of
his Death.‘Thomas Aquinas: Yesterday – Today – Tomorrow’

Michał Zembrzuski
The Report of the Symposium „Consequential Thomism” Dedicated to Professor Mieczysław Gogacz in the Ninety Years of His Birth

Izabella Andrzejuk
Review: Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Cracow 2016, pp. 216

Artur Andrzejuk
Philosophical Ethics in Summa theologiae (Once Again) in Polish. [Review of W. Galewicz Translations]

Artur Andrzejuk
Review:Arkadiusz Gudaniec, U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, pp 520.

Artur Andrzejuk
Review: Kazimierz Mikucki, Tomizm w Polsce po II wojnie światowej, Księgarnia Akademicka, Cracow 2015, pp. 366

Artur Andrzejuk
Review: Ryszard Polak, Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady, Wydawnictwo „von borowiecky”, Warsaw-Radzymin 2017, pp. 566

Artur Andrzejuk
Review: Paweł M. Święcki, Teleologia poznania intelektualnego według Tomasza z Akwinu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, pp. 216

Artur Andrzejuk
Biblical Thomism. [Review of Commentary in Corpus Paulinum Translations]

Jacek Grzybowski
Analytic and Thomism. Can potentials have acts? Around Michał Głowala Book Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego (Oficyna Wydawnicza ATUT,Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Breslau 2016, pp. 380)

Tomasz Pawlikowski
Review: Logika Marcina Śmigleckiego.Wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów, opracowali Roman Darowski SJ i Franciszek Bargieł SJ,Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydawnictwo WAM, Cracow 2016, pp. 316

Michał Zembrzuski
Review: Aleksander Lisowski, Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św.Tomasza z Akwinu, Iota Unum,Warsaw 2015, pp. 136

Michał Zembrzuski
Review: Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność,Wydawnictwo Liber Libri,Warsaw 2014, pp 195

Michał Zembrzuski
Review: Piotr Roszak, Jörgen Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools,Theological Quaestiones And New Perspectives, Brepols 2015, pp. 608

Natalia Herold
Review: Stanisław Gałkowski, Długomyślność.Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydawnictwo WAM, Cracow 2016, pp. 328.

Controversy and Discussions

Mateusz Penczek
Some Polemical Remarks in Response to the Review of My Book Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476