Rocznik Tomistyczny nr 11 (2022)

ISSN 2300-1976

Andrzej Duda
List kondolencyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Paweł Grzybowski
List kondolencyjny Burmistrza Rypina

Ryszard Czekalski
List kondolencyjny Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tomasz Duma
Kondolencje z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wiesław A. Mering
„Miłość gwarantuje spotkanie osób po śmierci”
(Homilia na Mszy Świętej pogrzebowej śp. Profesora Mieczysława Gogacza)

Antoni B. Stępień
Mowa pogrzebowa

Rozprawy i artykuły
Izabella Andrzejuk
Mieczysław Gogacz’s anthropological explanation for the existence of angels

Grzegorz Pyszczek
Poezja jako duchowe święto. O filozofii poezji Mieczysława Gogacza

Magdalena Płotka
Przyjemność w filozofii starożytnej: Platon, Arystoteles, Epikur

Henryk Majkrzak
Władze duszy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Michał Zembrzuski
Poznanie intelektualne duszy ludzkiej oddzielonej od ciała (anima separata) a intelekt czynny i możnościowy

Dawid Lipski
Thomas Aquinas’s Arguments in Defense of the Unity of the Substantial Form
in Human Being

Paulina Sulenta
Możliwość samozagłady świata. Metafizyczne dociekania św. Tomasza z Akwinu w Kwestiach dyskutowanych o mocy Boga

Izabella Andrzejuk
Oblicza umiarkowania. Cnota skromności w aretologii Tomasza z Akwinu

Bartosz Zalewski
Pojęcie ius gentium w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk
The Problem of affectiones in the Texts of Thomas Aquinas

Magdalena Płotka
Ad altiora vel mirabiliora. Richard of Saint Victor on Admiration and Affection

Marcin W. Bukała
Auctoritates ethicorum Jana z Ząbkowic († 1446): autor, charakter tekstu i wykorzystane źródła (od „translacio arabica” do Akwinaty)

Kazimierz Mikucki
Obecność filozofii tomistycznej w polemice Piotra Semenenki z Andrzejem Towiańskim

Maciej Sobiech
Ku tomistycznej teorii literatury

Artur Andrzejuk
Franciszek von Tessen-Węsierski (1869–1947) i jego tomistyczna teorii cudu

Natalia Herold
Ontyczna struktura normy w ujęciu tomistycznym

Wojciech Kilan
Morderstwo jako odrębny typ działania śmiercionośnego.
Analiza filozoficzno-prawna wkontekście tomistycznej etyki

Marian Szymonik
Moralny wymiar apostazji. Uwagi w kontekście filozofii klasycznej

Sprawozdania i recenzje
Natalia Herold
Działalność Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w roku akademickim 2021/2022

Michał Zembrzuski
Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży 09 marca 2022

Julia Rejewska
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Filozofia i nauki stosowane.
In memoriam prof. Marii Janik-Czachor

Jan Krokos
Metafizyka i teologia w dyskusji o człowieku i kulturze

Bruno Sadok
Recenzja. Arystoteles, Analityki pierwsze. Analityki wtóre, tłumaczenie i opracowanie
Marian A. Wesoły, redakcja naukowa Andrzej Maryniarczyk, Lublin-Roma: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2020, ss. 454

Ewa A. Pichola
Dietrich von Hildebrand – Doctor Multifunctionalibus – kolejna rola Doktora Kościoła dwudziestego wieku. Recenzja. Łukasz Golec, Idee modernistyczne w filozofii i teologii w świetle pism Dietricha von Hildebranda, Lublin 2021, stron 127

Izabella Andrzejuk
Przyjemność i radość. Recenzja. Magdalena Płotka, Tomasz z Akwinu. O przyjemności, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 193

Ewa A. Pichola
Filozofia i etyka nauczane w szkole średniej, jako sposób poszukiwania prawdy.
Recenzja. Zbigniew Zdunowski, Filozofia jest ciekawa. Z ćwiczeniami dla lubiących myśleć, Wydawnictwo von boroviecky, Radzymin 2021, stron 368 stron

 

Od Redakcji

W dniu 13 września 2022 roku zmarł w Warszawie Pan Profesor Mieczysław Gogacz, patron warszawskiego środowiska tomistycznego, w tym także „Rocznika Tomistycznego”, współzałożyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego zarówno w 1981 roku jak i w 2017 roku, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej, a później Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof, teolog, założyciel warszawskiej szkoły tomizmu konsekwentnego.
„Tak nam umarł przyjaciel; człowiek, o którym możemy powiedzieć, że ze wszystkich, których wtedy znaliśmy, najlepszy był i w ogóle najmądrzejszy i najsprawiedliwszy”. Te słowa już kiedyś wypowiedziano w podobnej sytuacji i filozofowi kojarzą się spontanicznie, gdy odchodzi ten, który wprowadzał go na pokoje Pani Filozofii. Szczególnie gdy był to i Nauczyciel, i Mistrz, i Przyjaciel.
Pan Profesor Mieczysław Gogacz dla licznej grupy swoich uczniów był właśnie Nauczycielem, Przewodnikiem, Przyjacielem, Powiernikiem często najbardziej skrytych i bolesnych spraw. Zawsze niezawodny, cierpliwy, łagodny. Z jednakowym szacunkiem i uwagą przyjmujący w swoim mieszkaniu na warszawskich Jelonkach zarówno światowej klasy uczonych, jak i studentów pierwszego roku.
Zakochany w Chrystusie chciał Mu – jak mówił – służyć miłością, wiarą i nadzieją w osobach, które Bóg stawiał na Jego drodze. Aby to On wzrastał. (Tytuł najsłynniejszej książki religijnej Profesora stał się modlitwą Jego ostatnich miesięcy).
Wszyscy doświadczyliśmy Jego dobroci, mądrości, troski. Wyróżnieni Jego zainteresowaniem, podejmowaniem bez zniecierpliwienia naszych wątpliwości, wyjaśnianiem czasem bardzo podstawowych pytań czuliśmy się prawdziwymi partnerami Profesora w dążeniu do prawdy. Wielu z nas w towarzystwie Profesora odzyskiwało zwyczajne poczucie swej ludzkiej godności, o której zszarganie w podłych czasach lat osiemdziesiątych było bardzo łatwo.
Profesor przeżył prawie 96 lat. Dokonał w życiu bardzo dużo, powstały już o nim opracowania i książki. Powinniśmy dziękować Bogu za Jego życie, opatrzności Bożej, że postawiła Go na naszej drodze, odprowadzić Go spokojnie na zasłużony odpoczynek i cierpliwie czekać na ponowne spotkanie.
A jednak żal, że już Go nie ma. Świat już nie będzie taki sam (przynajmniej dla nas) bez naszego Profesora, Mistrza i Przyjaciela Mieczysława Gogacza.
Niech odpoczywa w pokoju!

Artur Andrzejuk
Redaktor Naczelny

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury