Thomistic Yearbook No. 9 (2020) 1

ISSN 2300-1976

Dorota M. Markocka
Józef M. Bocheński – chronological bibliography, 1930-2020

Józef M. Bocheński
On the university

Jan Parys
Interview: Józef Bocheński as I knew him

Rozprawy i artykuły

Artur Andrzejuk
The philosophical biography of Józef M. Bocheński

Michał Zembrzuski
Józef M. Bocheński as a Thomist

Izabella Andrzejuk
Philosophical aspects of humanity according to J.M. Bocheński

Tomasz Pawlikowski
Metaphysics in Marxism? – Dialectical materialism and its consequences in Fr. Józef Maria Bocheński’s account

Maciej Nowak
On the application of logic by Józef Maria Bocheński

Marek Porwolik
Józef Maria Bocheński’s Program of Studies on God

Natalia Herold
The philosophical concept of superstition in Józef M. Bocheński’s account

Adrian Łazarski
Philosophy of Economics by Józef Bocheński

Artur Andrzejuk
Ethics in Józef M. Bocheński’s account

Jerzy Niepsuj / Artur Andrzejuk
Józef M. Bocheński’s elementary of military ethics

Jacek Grzybowski
Social categories and their meaning in the thought of Fr. Józef Maria Bocheński, OP

Artur Andrzejuk
Józef M. Bocheński’s concept of the history of philosophy

Joanna Pyłat
Father Józef (Innocentius Maria) Bocheński O.P. and his association with the post-war Polish cultural and scientific community-in-exile in Great Britain

Edycje i tłumaczenia

Magdalena Płotka
Ontology in the De ente et essentia of St. Thomas Aquinas. Introduction to the translation of Fr. J.M. Bocheński, OP

Św. Tomasz z Akwinu
On Being and Essence. Translated: Józef Maria Bocheński, Edition: Magdalena Płotka

Publikacje poświęcone Józefowi Bocheńskiemu w 25. rocznicę śmierci

Marcin Trepczyński
Issue 70/2020 of “Edukacja Filozoficzna” dedicated to Józef Maria Bocheński

Marcin Bukała
Józef I. M. Bocheński’s Philosophy of the Business Enterprise in „Prakseologia” 162 (2020)

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476
PZU Fundacja