Thomistic Yearbook No. 10 (2021)

ISSN 2300-1976

Dissertations and Articles

Michel Bastit
Jerzy Kalinowski – his philosophical life in the turmoil of the 20th century

Mieczysław Gogacz
Human as a human and human as a person

Henryk Majkrzak
Saint Thomas Aquinas and his metaphysics of existence

Andrzej Maryniarczyk
A small mistake in the beginning is a big one in the end. Thomas Aquinas’s reinterpretation of the understanding of being and essence as the basis for the discovery of the First Cause as Ipsum Esse

Natalia Gondek
Specifics of the method of separation in Andrzej Maryniarczyk’s conception of realistic metaphysics

Tomasz Duma
The role of existence (of being) in the metaphysical explanation of reality

Artur Andrzejuk
Thomas Aquinas Commentary on Liber de Causis – an odyssey of texts and concepts through cultures, epochs and philosophical schools

Michał Zembrzusk
Stupidity, ignorance, acedia and their meaning for the intellectual cognition and moral action

Maria Janik-Czachor, Izabella Andrzejuk
Unity of contemplation and action in the life of Wanda Malczewska

Katarzyna Bałdyga
St. Thomas Aquinas in the works of Czesław Miłosz

Magdalena Płotka
Mieczysław Gogacz’s Account of Ethics of Protecting Persons

Izabella Andrzejuk
Anthropological aspects of mystical experience in the account of Mieczysław Gogacz

Agnieszka Gondek
Necessary conditions in upbringing and education in high school according to Mieczysław Gogacz

Ewa Agnieszka Pichola
Reality Simulator, remarks on a process of online education

Editions and Translations

Szymon Stanula
Garrigou-Lagrange’s concept of being. Introduction to the translation of the article The real difference between essence and existence and the principle of identity

Réginald Garrigou-Lagrange
The real difference between essence and existence and the principle of identity

Reports and Reviews

Natalia Herold
Activities of the Scientific Thomistic Society in the 2020/2021 academic year

Izabella Andrzejuk
Report on the Awards of prof. Mieczysław Gogacz for the best MA theses in Thomism November 21, 2020

Michał Zembrzuski
Report from the Thomistic Symposium in Łomża. March 10, 2021

Marian Szymonik
A friend of man and wisdom. Review: Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB, ed. ks. T. Duma, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, K. Stępień, P. Sulenta, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020, pp. 1340

Artur Andrzejuk
Review: Kazimierz Gryżenia, Analogia w scholastyce nowożytnej. Studium z metafizyki Franciszka Suáreza, Lublin 2019, pp. 298

Izabella Andrzejuk
Review: Włodzimierz Galewicz, Studia z klasycznej etyki greckiej, Kęty 2020, Wydawnictwo Marek Derewiecki, pp. 235

Artur Andrzejuk
Review: Bartłomiej Krzych, Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka, Wydawnictwo Liberi Libri, Bmw 2020, pp. 108.

Artur Andrzejuk
Review: Marek Czachorowski, Tomasz Mamełka, Paweł Mazanka, Zbigniew Pańpuch, Mieczysław Albert Krąpiec, red. Z. Pańpuch (Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej, ed. Maciej Bała, Piotr S. Mazur), Kraków 2020, pp. 220; English version, pp. 228

Artur Andrzejuk
Review: Mikołaj Krasnodębski, W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866–1914), Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa–Radzymin 2020, pp. 330

Julia Rejewska
Topicality of Thomistic Ethics. Review: Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako etyk, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Warszawa 2020

Carlo Crivelli, Św. Tomasz z Akwinu (1476